PÅ GRUND AV VÅRT KLIMAT ÄR DET SVÅRT ATT UNDVIKA HALKA.

Många bilister kör årligen tusentals kilometer i yrket, varav hälften på hala vägar.

Genom övning lär man sig hantera fordonet även vid halt väglag. Därmed undviker vi både mänskliga och materiella skador. På halkbanan kan vi tryggt öva.

Halkbanan
Säkerhetshallen
Terrängbanan

Välkommen till Kvarkens Trafiksäkerhetscentrum.

Vid halkbanan kan man förbättra körkunskaperna och körsäkerheten.

Aktuellt
Kvarkens Trafiksäkerhetscentrum

 BANAN STÄNGD 16.7.2018 - 29.7.2018

 

.

Kontaktuppgifter
Kvarkens Trafiksäkerhetscentrum

Alskatvägen 320, 65280 Vasa

Tfn: 050 5992372

E-post: info@mlk.fi

Kvarkens Trafiksäkerhetscentrum erbjuder följande tjänster:

Till bilskolorna

Till bilskolorna
Om du går i bilskola sköter bilskolan om tidsbeställningen till banan.

 

Elever med vningstillstnd


 ..

 

Fr grupper och privatpersoner

För grupper och privatpersoner
För grupper ordnar vi utbildningstillfällen där körkunskaperna uppfriskas. Till vårt förfogande har vi halkbanan, säkerhetshallen samt terrängbanan. Via bilskolan är även en privatperson välkommen. Tag kontakt!